Ali je nakup blagajne daveno priznan stro ek

V letu 2015 so se spremenile obveznosti uporabe blagajne. Skupaj z zakonom, podpisanim 4. novembra 2014, se je poveèala skupina podjetnikov, ki potrebujejo pripravo blagajne.Fiskalna blagajna, ne glede na maloprodajno posojilo, vkljuèuje nove prodajalce v kakovosti dobav in storitev.

Èe i¹èe dostavo, potem mora od dana¹nje blagajne imeti dobavitelja parfumov in toaletne vode. Izdelki, ki so bili vrnjeni zrakoplovom, se jim ne uèijo. Podjetja, ki opravljajo storitve, kot so dobava tekoèih plinov, proizvodi, ki se lahko uporabljajo v primeru motornih goriv ali njihovih dodatkov, priklopnikov, priklopnikov, delov motorja, tobaènih izdelkov, alkoholnih pijaè, radijske opreme, telefona, komunikacije, fotoaparata ali CD-je in DVD-ji ter kasete s kasetami, magnetni trakovi in diskete so prav tako potrebni za blagajno. To naredijo veè ponudniki ¹tevilskih in analognih podatkovnih nosilcev, kadar in neregistrirani.V primeru opravljanja storitev so se pojavile veliko veè kot v uspe¹nosti dostave. Fiskalna blagajna, ne glede na omejitev maloprodajne prodaje, se zdaj uporablja poleg: popravil motornih vozil, motornih koles in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, naèrtovanja, obnavljanja in obnavljanja, tehniènega pregleda in izku¹enj z vozilom, prevoza oseb in njihove roène prtljage s taksiji, nego zdravstvene storitve, ki jih nudijo zdravniki in zobozdravniki, in celo storitve frizerjev, kozmetikov in kozmetiène pomoèi. Gostinske storitve, ki jih ponujajo stacionarni predmeti (v tekoèi sezoni in gostinstvo, morajo imeti tudi brez fiskalne blagajne na vrhu prodaje. Zanimivo je, da so bile v zadnjo skupino dodane pravne storitve (kot so storitve, ki jih ponuja odvetnik in pravne storitve, ki jih opravljajo notarji.Fiskalna blagajna je brez pomena za posojilo na drobno samo za prodajo na drobno ali za prodajo posameznikom, ki ne vodijo podjetja. V primeru, da so kupci samo podjetja, ustanove in prodajna mesta na zgoraj omenjenih visokih nivojih, ni treba imeti blagajne.Ne smemo pozabiti, da se uredba uporablja za vse visoko uvr¹èene, ne le nove davène zavezance. V primeru davènih zavezancev, ki niso morali prijaviti prodaje z blagajno, je treba kupiti fiskalno blagajno s sprednjo stranjo 2015, jo pripraviti za fiskalizacijo in jo predlo¾iti v naslov. Nosi¹ v zadnjih dveh mesecih.