Fiskalna blagajna elzab youtube

Prodajalci imajo pomisleke in vpra¹anja o blagajni. Ni vedno vse, kar je v skladu s poljskim vzrokom, in seveda bi nam bilo v¹eè. Finanèna blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na blagajni, ne gre preveè èasa. Èeprav je treba priznati, da nam jedi delajo veliko dela. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila preprosta in nepomembna, vendar ni povsem pravilna. Lahko si postavimo vpra¹anja o tem, kaj naj stranki da raèun na blagajni ali na raèunu. Strokovnjaki hitijo za pomoè - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, toda dati stranki raèun. Pomembno je, da izdajo raèuna za fizièno ¾ensko, ki ne vodi podjetja, ali tudi za kmeta pav¹alista, prodajalca ne oprosti obveznosti registracije prodaje na fiskalnem znesku. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - potem mu je izvirnik izroèen.

https://re-aon24.eu/si/

prejemuKaj pa raèun? No, fiskalni raèun se po¹lje zadnji kopiji raèuna, ki je v dokumentaciji davkoplaèevalca. v tej tehniki se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za doloèeno prodajo. Potrdilo je dokazilo o prodaji. Potrdilo, ki je natisnjeno na fiskalnem znesku, se pogosto prinese s ponudbo za izdajo raèuna. Prav tako velja v primeru primerov, osnova za promocijo izdelka, ki se je izkazal za slabega, ali pa nizka ne ustreza zahtevam naroènika. Potrdilo je tudi garancija. V nasprotju z videzom je ta element papirja - izpis iz na¹e blagajne, izredno pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so natisnjeni tako za raèun in raèun.Pogosto prena¹amo raèun, ga nekje vrnemo. Toda, ko je èas, da dobimo nekaj dragocenega, se je vredno spomniti, kje je. Mnogim ¾enskam sem se smejal, ko so z resnièno maziljenje uvedle prejemke v denarnico. Toda videl sem tudi ljudi, ki so prejemali potrdilo in rekli, da je izdelek, ki so ga kupili v tem poslu, stara. Za nekatere je torej potrdilo dejstvo, ki so ga dali za to, kar uporabljajo v vreèki, saj je lastno pravilo, da se zadnja poskrbi za izdelek.