Preparati za modeliranje las

Moj bratranec je zelo navdu¹en nad tem, da se zabava z njenimi lasmi, lahko jo nenehno pogladite z lasmi, jih preèe¹ite. Hkrati pa je resnièno vsrkano, da èe ¾elite, da je vse videti èudovito, lahko petkrat zamenjate eno pletenico, vse naenkrat pa u¾ivate v laseh za lase ali na njih. Zelo dragi ¹olski nastopi in zbiranje z njimi. Njena nedavna vloga Kraljice Mischiefa je bila prav tako zabavna in zahtevala popolno prièesko in obleko. Najprej, Mama je izpljunila svoje majhne pletenice s pritrjenimi loki. Kasneje je to èudovito dekle reklo ne, ne, ne enkrat. Bolje bi bilo prièakovati v upravljanih laseh .... tako da se je zaèelo. Èas snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot edina princesa. Ampak kot se dogaja z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. To ne pomeni, da je od zaèetka uèenja minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... je popolnoma spremenila idejo in v svojem jeziku je zvenela skoraj bolj kot "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je njen podrejeni". Zahtevala je novo prièesko, zlo¾ene lase na strani napolnjene koke. Ker, kot je ¾e povedala, imamo zdaj tekoèe naèrtovanje njenih las, zato je to ¹e posebej hitro. Njena mama, na eni strani, sem bila tudi iz drugih dvajsetih.

Oglejte si ponudbo sponk za lase