Proizvodne hale pred razstavljanjem

Mikroskopske kamere so - skupaj z dru¾bo - kamere z veliko majhnimi dimenzijami. Uporabljajo se lahko tudi v laboratorijih in na razstavah.

Prikazovanje izdelka z mikroskopskimi kamerami je preprosto za uporabo pri razliènih vrstah kemikalij in zdravil. Fotoaparat je pritrjen na mikroskop, pa tudi na raèunalnik ali neposredno na monitor ali monitor. Zaradi tega je vse, kar "vidi" fotoaparat, odgovorno za veèjo skupino kupcev. Seveda se lahko po prikljuèitvi na raèunalnik shrani tudi slika. Namestitev fotoaparata na mikroskop se izvede s posebnim okularjem ali v ustreznem optiènem prikljuèku. Tukaj je vredno omeniti, da se mnogi cilji tega modela prodajajo s programsko opremo, ki vam v celoti daje prednosti - med drugim se ukvarja z merilnih funkcij.

Prikazovanje slike z mikroskopskimi kamerami vam omogoèa ne samo predogled pogleda v ¾ivo, temveè tudi njegovo blokiranje ob doloèenem èasu, ustvarjanje posnetkov zaslona ali prilagajanje barv in kontrasta za bolj¹i rezultat. Pri veèjih eksperimentih lahko fotoaparat programirate tako, da med obraèanjem na kmetiji pogleda vklopite snemanje ali pa se pripravite ob pravem èasu za izbrani èas.

Mnoge kamere imajo tudi vgrajene dodatne funkcije, kot so spreminjanje slike, navpièno prehod in status ali umerjanje glede na parametre. Stro¹ek take kamere je med drugim povezan z obèutljivostjo in dodatnimi funkcijami, ki jih je proizvajalec opremil. Najcenej¹i mikroskopski fotoaparati tega standarda so izdatki veè sto zlotov, najdra¾ji lahko dose¾ejo vrednosti v vi¹ini veè tisoè. Zato je pomembno najprej ugotoviti, katere vrste ciljev bodo potrebne, in ¹ele nato jih lahko proraèunate.

Prav tako je treba dodati, da mikroskopski pregled omogoèa ustvarjanje in napredne izobra¾evalne ali znanstvene pripomoèke za ¹tudente. Snemanje filma, ki prikazuje spremembe in reakcije pod mikroskopom, vam bo omogoèilo bolj¹e ponazoritev obravnavanih tem, s èimer boste hitro razumeli tovrstne procese. Zato cilje te vrste nestrpno kupujejo izobra¾evalne ustanove in pogosto ¹ole in raziskovalni laboratoriji.