Promet v blagajni 20 000

Napako je človeška stvar. Za to vedo tudi zakonodajalci, ki so davčnim zavezancem omogočili, da popravijo napačno izdane prodajne dokumente in deklaracije, ne da bi bilo treba povzročiti velike posledice. Ta možnost je uspešna pri evidentiranju prodaje na blagajni. Kdaj se torej popravek pojavi na davčnem znesku?

Pri prodaji fizični osebi, ki ne vodi podjetja in pavšalnih kmetov, je priporočljivo, da vsak primer zapišete na davčni znesek in izdate potrdilo. Prihodki so vključeni v KPiR na podlagi rednih poročil. Napake, ki nastanejo pri izdaji fiskalnih prejemkov, se navadno nanašajo na: znesek davka na blago in storitve, datum ali znesek prodaje, število izdelkov ali storitev. Možno je tudi, da se zvitki za fiskalno valuto, na katero se pritisnejo prejemki, razrežejo v prvo valuto in nepravilno natisnejo dokazilo o nakupih. Ko je prodaja na blagajni zelo grenka in nemogoča, je zadnja možnost, da transakcije, napisane na finančnem znesku, ni mogoče umakniti ali izboljšati, pri tem pa ohraniti funkcije, vidne v tem orodju. Do konca marca 2013 ni bilo gotovo, katere metode je treba uporabiti v primeru napake na fiskalnem računu. V praksi so bili razviti določeni mehanizmi, katerih uporabo so podpirali uradi, vendar so bile te dejavnosti neuradne. Od 1. aprila 2013 smo v zakonu o blagajnah našli zapise, ki odražajo to problematiko. Od aprila 2013 morajo davkoplačevalci, ki prijavijo prodajo pri blagajni, opraviti dve evidenci - evidenco o vračilu in pritožbah ter evidenco očitnih napak. Predpisi ne določajo, kako naj to počnejo, opisujejo in katere podatke morajo v njih najti. Oba sta izbrana za popravljanje prodaje, zabeležene v blagajni, v primeru zgoraj navedenega pa bosta usmerjena še ena napake. Kot preklic potrdila je treba v register napak izdelati ustrezno besedilo, ki vključuje: bruto vrednost in davek na nepravilno registrirano prodajo, kratek opis motivacije in morebitne napake skupaj s prvotnim potrdilom.