Razvrstitev nevarnosti v kriznem upravljanju

Vsako podjetje, ki sestavlja tehnologije, povezane z možnostjo eksplozijske nevarnosti, mora imeti potrdilo o protieksplozijski zaščiti. Zakon tudi zahteva, da tak dokument potrdi delodajalec, na primer direktor obrata, predsednik, lastnik podjetja itd.

Dokument o protieksplozijski zaščiti je označen z zakonodajo EU in nacionalnimi standardi v notranjosti. Natančno določena pravila & nbsp; določijo, kaj je treba odkriti v besedilu, v katerem vrstnem redu naj posamezni podatki predstavljajo podane informacije.

Dokument je razdeljen na tri dele.

Pomemben od njih so splošni nasveti o nevarnosti eksplozije. Eksplozivne atmosfere v pisarni so jasno označene. Glede na število in moč groženj je prostor razvrščen v prostor eksplozijske nevarnosti. Na prvi strani dokumenta o protieksplozijski zaščiti je tudi kratek povzetek obstoječih zaščitnih ukrepov.

Druga skupina dokumenta vsebuje podrobne informacije v kombinaciji z analizo tveganja in eksplozije. Sprejeti so ukrepi za preprečevanje eksplozij, ki so na meji zaščite pred škodljivimi vplivi eksplozije. Drugi del določa tudi tehnološke in organizacijske ukrepe zaščite.

Tretji del dokumenta protieksplozijske zaščite je predstavljen iz podatkov in dokazil. Tu se pridobijo protokoli, potrdila, potrdila in obrazci. Najpogosteje si jih predstavljamo v položaju urejenega seznama ali seznama brez dodatka.