Tehnolo ke re itve v angle eini

Ob zaèetku gradnje hi¹e je vredno razmisliti o namestitvi sodobnega vakuumskega sistema. Centralni sesalniki so ekipa, ki nadome¹èa tradicionalne sesalce. Usmerjen je iz osrednjega dela, ki je najpomembnej¹i del instalacije. Osrednje podjetje upo¹teva motor in posodo za prah. To podjetje povzroèa pritisk.

Ta del naèrta obstaja za doloèeno, ustvarjeno v stanovanju, ki zavzema zunanjo steno, saj se bo skozi njega iztekel zrak. Vroèanje takega dela ni te¾avno in veliko. Centralni sesalniki imajo tudi sesalne vtiènice in sesalne cevi, ki se skrivajo v stenah stavbe ali v tleh in stropih. Cevi so pripravljene s ploèevinami, na katere so montirane sesalne vtiènice. Sesalne vtiènice napajajo sesalnik. Tak¹ne vtiènice je treba namestiti v polno hi¹o. Sesanje poteka s cevjo do 3 kg. povpreèna dol¾ina je 10 metrov in je postavljena v eno re¾o. Centralni sesalniki so dra¾ji od tradicionalnih, vendar imajo veliko prednosti. Prviè, zdravi so za ljudi, ker na hi¹i obstaja neèisti zrak. Ne sli¹i se noben hrup sesalnika, ker proizvaja daleè od vakuumskih prostorov. Najpogosteje se organizira v gara¾ah, gospodarskih poslopjih, kleti ali podstre¹jih. Najnovej¹e enote imajo raven hrupa 68 decibelov. Prah in slab vonj se ne premikajo v zraku. Kar pravi, odpu¹èa alergike, saj v stavbi nima cvetnega prahu. Cev za servisom, ki ga vakuumiramo, je dvakrat la¾e kot stari sesalnik. Centralni sesalniki so zelo funkcionalni, saj je sesanje navadno moèno, tudi èe je posoda polna. Posoda, v kateri se zbirajo odpadki, se prazni v povpreèju 4 do 5 krat na leto. Poleg tega so glavni sesalniki zelo zanesljivi in udobni. Tak¹en sesalni sistem pomeni veliko pozornosti pri èi¹èenju prostorov.