Urschel rezalnik

Slicer, je zadnji stroj, ki se uporablja za rezanje ¾ivilskih izdelkov. Obstajajo rezalke, ki se spodbujajo za doloèene vrste izdelkov, kot tudi univerzalne rezalke. Tak¹en rezalnik, ki je dodeljen posameznim tipom izdelkov, je na primer rezalnik mesa ali rezalnik kruha.

Seveda se lahko sreèate z univerzalnim rezalnikom, ki ga primerjamo tako pri rezanju kruha kot po hladnem mesu.To je vredno imeti tak¹no posodo v zasebni kuhinji. Prviè, ker cene takih rezalnikov niso visoke, èe vlagamo v manj specializirano napravo, in ko vemo, da ni potrebna v kuhinji. Risanje iz takega stroja prihrani veliko veè èasa. Zajtrki se obièajno pripravijo zjutraj in ko seveda za to ni èasa. Hitrej¹i sistem je, da klobaso ali kruh postavimo v rezalnik, kot da se navelièamo no¾a, ki obièajno ni resen ali primeren za to vrsto hrane. Mnoge ¾enske, ker doma nimajo tak¹nih zalog, se popolnoma odreèejo nakupu kruha. Odloèijo se za rezanje kruha. Vendar pa morate paziti, da je vedno tak¹en kruh manj sve¾ od celega. Pri nakupu celega kruha ga lahko dobimo v pekarni neposredno iz peèice.Pomembno je, da v takem rezalniku lahko neodvisno regulirate ¹irino odrezanih kosov. Preprièani smo tudi, da bodo kosi resnièno enako dolgi. Rezanje navadnega no¾a, ki ga ne moremo imeti. Pogosto so izjeme ¹ir¹e v doloèenih krajih, v drugih o¾jih in zdaj zagotovo ne izginjajo tako debele, kot bi ¾eleli doseèi. Zelo pomembno je, da je ta rezalnik zelo enostaven za uporabo. Na ¾alost je prisotna katera koli specializirana oprema, za katero potrebujemo informacije, saj drugaèe ne vemo, kaj storiti s trenutnim. Ko vidimo tak¹no napravo, takoj ugibamo, kdaj. Nimamo nobenih te¾av z navodili ali s pomoèjo tretjih oseb. Na posameznem rezalniku so podrobno opisani dodatni gumbi, kot je debelina rezanja.Tak¹en rezalnik je zelo privlaèen naèin za laj¹anje rasti v kuhinji. Vredno je imeti tak¹no opremo in ohraniti podnebje in ¾ivce.