Varnostne cone

Na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plinov, meglic ali vnetljivih hlapov, moramo uporabiti eksplozijsko varne ventilatorje, katerih kakovost potrjuje ne le ugled proizvajalca, temveè tudi oznaka "EX". Ta simbol oznaèuje tip za¹èite pred eksplozijo eksplozijsko varen. Posoda s to oznako izpolnjuje vsa pravila direktive ATEX, soglasje z registriranimi deli je sedaj zahtevo, naslovljeno na proizvajalce te vrste opreme. Oblikovalec sesalne naprave je odgovoren za oznaèevanje obmoèja nevarnosti eksplozije in izbiro opreme, primerne za prostor, tako glede na delo kot moè.

Vsako hi¹o, brez smisla za kampanjo, je treba zagotoviti ne samo z najlep¹o opremo, ki je potrebna za redno delo, temveè tudi ustrezno prilagojene ekstrakcijske naprave, ki bodo zagotovile zaupanje in zdravje zaposlenih. Le za potrebe tega modela stavb so bili oblikovani industrijski ventilatorji, za katere je znaèilen visok razred in trajnost elementov, ki so jih v njih vlo¾ili.

PsorilaxPsorilax Učinkovita rešitev za simptome psoriaze

Mi & nbsp; bo naletite na tipe sort, od & nbsp; Universal ventilatorji za industrijo, radialne, in tudi stroje za profesionalno uporabo v tem celo modelov za vgradnjo v kapi kuhinjo in novo vrsto Opremljanje oznako "EX" za stavbe, v katerih obstaja nevarnost onesna¾enja zraka vnetljivi plini. Poleg zbiranja toka so na voljo in mobilni izpu¹ni iverne plo¹èe, in vakuumske dvigala in klop.

Druga vrsta so aksialni ventilatorji za stene in kanale ter modeli, ki so podatki za monta¾o na strehi objekta. Za stroje je znaèilna precej uspe¹na uèinkovitost in kakovost sestavnih delov, ki se uporabljajo pri njihovem izvajanju.

Veèji sistemi za izmenjavo zraka v komercialnih, industrijskih, storitvenih in gastronomskih temah ter veè o delovanju prezraèevalnih enot, ki so med drugim prilagojeni, vlage in stanja onesna¾enosti zraka iz prostorov.