Varnostne zahteve za delo zygmunt zvecer

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je uredba Evropske unije, ki določa bistvene zahteve za proizvode, ki se začnejo uporabljati na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Tveganje eksplozij metana in premogovega prahu je značilno za večino strojev in opreme, ki se uporabljajo v rudnikih črnega premoga, direktiva ATEX pa velja za opremo in zaščitne metode, namenjene za uporabo na območjih, ki so izpostavljena nevarnosti eksplozije. Do zadnjih varnostnih predpisov v eni državi članici Evropske unije so bili med seboj razdeljeni, kar je pomenilo veliko težavo za prosto izmenjavo blaga med državami članicami.Zadnji dejavnik je bila združljiva direktiva ATEX, ki je poenotila obstoječe predpise in olajšala kroženje člankov v evropski skupini. Pri izvajanju določb člena 100a Rimske pogodbe je najpomembnejši cilj direktive ATEX dodelitev prostega pretoka blaga, ki zagotavlja visoko raven zaščite pred eksplozijami. Glede naprav, namenjenih za uporabo v robotih v bližini eksplozije, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki je začela veljati 1. julija 2003. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, ki spreminja minimalne zahteve za varnost pri delu v stanovanjih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozračja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je začela veljati do 1. julija 2003 in nadomestila prejšnje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko številko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsto zaščite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporočamo Atex trening